جاذب انرژی

 

ایمنی راننده یکی از مسائل مهم در حوزه مسابقات اتومبیل رانی و فرمول یک است که این امر با استفاده از جاذب های انرژی در انواع و ابعاد مختلف با توجه نوع ماشین و شدت برخورد تحقق میابد. معمولا جاذب های انرژی در قسمت جلویی ماشین قرار گرفته و راننده را در برابر ضربات شدید محافظت می کنند. اولین مشخصه جاذب انرژی قابلیت جذب انرژی است که مهم ترین آن است؛ تاکنون روش های مختلفی برای دستیابی به این هدف مطرح شده که هر کدام مزایا و معایبی دارند.طرح استفاده شده برای خودروی سورنا شامل هرم هایی از جنس الومینیوم با ابعاد مختلف بوده که داخل هم قرار می گیرند و به منظور افزایش قابلیت جذب انرژی از فوم پلی ارتان در آن استفاده شده است .