منیفولد ورودی هوا به موتور

با توجه به قوانین مسابقات باید در مسیر ورود هوا به موتور یک محدود کننده (restrictor) با قطر 20 میلیمتر قرار داده شود؛ وجود این محدودیت باعث کاهش شدید توان موتور می شود. بدین منظور طراحی منیفولد به گونه ای می شود که هوا در ابتدای ورود به منیفولد از یک نازل همگرا - واگرا عبور کرده و سپس وارد محفظه آرامش (plenum) می گردد که وظیفه ذخیره سازی هوای مورد نیاز برای موتور را داراست. توزیع هوای مناسب بین راهگاه های ورودی به سیلندر ها، سرعت پاسخ مناسب با باز شدن دریچه تراتل و داشتن حداقل تلفات اصطکاکی جریان هوا از عواملی هستند که باید در طراحی منیفولد مورد بررسی قرار گیرد. به منظور طراحی منیفولد ورودی هوا از نرم افزار GT-power استفاده شده است که نرم افزاری قدرتمند در زمینه شبیه سازی و تحلیل عملکرد موتور می باشد.

 

منیفولد ورودی هوا