سیستم تعویض دنده

سیستم تعویض دنده در این پروژه کاملا مغناطیسی بوده که میتواند در مدت زمان بسیار کوتاهی در حد 5 میلی ثانیه علاوه بر گرفتن کلاچ عمل تعویض دنده را انجام دهد .

 

 سیستم تعویض دنده ی مغناطیسی طراحی شده

 

سیستم تعویض دنده برای موتور بخش یک

سیستم تعویض دنده برای موتور بخش دو

سیستم تعویض دنده برای موتور بخش سه