سیستم ترمز

بر اساس قوانین سیستم ترمز باید به گونه ای باشد که از دو پمپ ترمز جداگانه برای چرخ های عقب و جلو استفاده شود همچنین باید در هنگام ترمز گیری تمام چرخ ها در یک زمان متوقف شود . با توجه به حساسیت سیستم ترمز , بیشتر قطعات آن شامل master cylinder , caliper , rotor , باید از شرکت های معتبر خریداری گردد تا از لحاظ عملکرد اطمینان بالایی داشته باشد. اما سایر قسمت ها  مانند پدال ترمز توسط اعضای تیم طراحی و ساخته شده است.

 

قطعات ترمز خریداری شده 

 

 

مجموعه دیسک و کالیپر ترمز