شاسی

شاسی یک خودرو سازه اصلی آن می باشد که تمامی قطعات دیگر از قبیل موتور، سیستم انتقال قدرت، سیستم تعلیق و ... بر روی آن نصب می شود. با توجه به دفترچه قوانین مسابقات fsae شاسی یک خودرو فرمول از بخش های اصلی زیر تشکیل می گردد:

 • main roll hoop
 • main roll hoop bracing
 • front roll hoop
 • front bulkhead
 • side impact structure

مسابقات قوانین محدود کننده ای را در رابطه با شاسی دارد که امکان مانور در طراحی این قسمت را بسیار سخت کرده است، با این حال برای طراحی شاسی باید نکات زیر را در نظر داشت :

 • شاسی باید به گونه ای باشد که تمامی قطعات بتوانند بر روی آن سوار شوند و مشکل جانمایی نداشته باشد.
 • شاسی باید بتواند نیروهای متعددی را که در اثر حرکت های مختلف ماشین به آن وارد می شود، با کمترین تغییر شکل تحمل کند.
 • شاسی باید ار لحاظ وزنی بهینه باشد یعنی کمترین وزن لازم برای تحمل نیروهای وارد به آن را داشته باشد.
 • در نهایت شاسی باید از تمامی قوانین متعدد موجود در دفترچه قوانین مسابقات پیروی کند.

  با در نظر گرفتن تمامی نکات ذکر شده فوق فرایند طراحی شاسی به طور کامل تمام شده و یک مدل نرم افزاری از آن در نرم افزار Solidworks  تهیه و به کمک نرم افزار Ansys تحلیل شده است.

 

فیکسچر شاسی

 

 

 

 

  

 

شاسی