معرفی پروژه

پروژه شامل دو بخش اصلی طراحی و ساخت می باشد که طراحی خودرو از اذر ماه 95 شروع شده و ساخت آن نیز از اردیبهشت 96 آغاز گردیده است . هدف این پروژه شرکت در مسابقات جهانی خودروی فرمول دانشجویی 2018 ایتالیا می باشد .