حامیان پروژه

حامیان ما در این پروژه نقش مهمی را در دست یابی تیم به موفقیت ایفا می کنند. از تمامی افراد، شرکت ها، سازمان ها که یار و همراه ما هستند کمال تشکر را داریم .

 

حامیان اصلی :

 

دانشگاه و مراکز دولتی :

 • معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
 • معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 • معاونت فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد
 • پارک علم و فناوری
 • سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان رضوی
 • سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران

 

صنعت :

 • شرکت خودرو سازی ایران خودرو خراسان
 • گروه صنعتی تکلان توس
 • گروه خودروسازی مگاموتور
 • گروه صنعتی پارت لاستیک
 • شرکت پارت پلاستیک
 • شرکت همگرتوس
 • شرکت رضایی مشهد
 • گروه بازرگانی عدالتی
 • گروه ستاره شرق (اگزوز تهرانی)
 • صنایع کامپوزیت سورنا